ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ

МЕНЮ:

Частотний аналіз

Одним з таких методів є частотний аналіз. Розподіл букв у криптотексті порівнюється з розподілом літер в алфавіті початкового повідомлення. Букви з найбільшою частотою в криптотексті замінюються на букву з найбільшою частотою з алфавіту. Імовірність успішного розкриття підвищується із збільшенням довжини криптотексту. Існують безліч різних таблиць про розподіл букв у тому чи іншою мовою, але жодна з них не містить остаточної інформації - навіть порядок букв може відрізнятися в різних таблицях. Розподіл букв залежить і від типу тесту: проза, розмовна мова, технічна мова і т.п.

Таблиці розподілу літер
В українській мові
БукваЧастотаБукваЧастотаБукваЧастота
а0.062л0.035ц0.004
б0.014м0.026ч0.012
в0.038н0.053ш0.006
г0.013о0.090щ0.003
д0.025п0.023и0.016
е0.072р0.040ь0.014
ж0.007с0.045є0.003
з0.016т0.053ю0.006
і0.062у0.021я0.018
й0.010ф0.002пробіл0.174
к0.028х0.009
В англійській мові
БукваЧастотаБукваЧастотаБукваЧастота
a0.0804b0.0154c0.0306
d0.0399e0.1251f0.0230
g0.0196h0.0549i0.0726
j0.0016k0.0067l0.0414
m0.0253n0.0709o0.0760
p0.0200q0.0011r0.0612
s0.0654t0.0925u0.0271
v0.0099w0.0192x0.0019
y0.0173z0.0009
Текст для оцінки

Тези роботи МАН

Шифрування

Про алгоритм

Приклади

Частотний аналіз

Про нас


Корисні лінки Internet

Шифр Цезаря

JavaScript

Сайт ліцею "Камелія"

Copyright (c) 2012 НПТ ліцею "Камелія"